| tisk
úvod > Skolióza > Kongenitální skolióza

Kongenitální skolióza

Deformity páteře na podkladě vrozených vývojových vad pohybového aparátu představují druhou nejčastější příčinu vzniku skolióz u dětí.

Kostěné poruchy

Při poruchách formace dochází k poruše vývoje obratle s nálezy nekompletních obratlů. Tímto způsobem vznikají čtvrtobratle, poloobratle či motýlovité obratle, které způsobují asymetrický vývoj jednoho či více segmentů páteře. Převážně laterální defekty jsou příčinou skoliotické deformity páteře na opačnou stranu.

Při poruchách segmentace dochází k vývojové poruše segmentace (oddělení) jednotlivých páteřních segmentů a vznikají tzv. nesegmentované lišty, které blokují normální růst páteře v daném úseku. Obě poruchy se velmi často vzájemně kombinují.

Smíšené poruchy

Při smíšených poruchách dochází nejen ke kostěnému postižení, ale i k alteraci míšních struktur. Nejčastěji se jedná o diastematomyelii a meningomyelokélu. Obě poruchy mohou vést k různě závažným skoliotickým deformitám, které vyžadují velmi pečlivé vyšetření zobrazovacími metodami (CT, MRI).