| tisk
úvod > Skolióza > Idiopatická skolióza

Idiopatická skolióza

Idiopatická skolióza představuje nejčastější typ těchto deformit, do kterého řadíme více jak 80% všech dětských skolióz. Výskyt tohoto typu skoliózy je zhruba dvakrát častější u dívek než u chlapců. Deformita významně progreduje osmkrát častěji u dívek. Doposud se nepodařilo přesně určit příčinu vzniku této deformity a její etiologie se považuje za multifaktoriální. Převážně se na jejím rozvoji podílí genetické dispozice a chromozomální změny.

Podle věku nástupu skoliózy rozlišujeme deformity:

  • infantilní (záchyt do 3 let věku dítěte)
  • juvenilní (záchyt mezi 3.–10. rokem)
  • adolescentní (záchyt po 10. roce)

LENKEHO klasifikace

Pro klasifikaci idiopatických skolióz je v současné době nejužívanější Lenkeho systém. Tento systém rozlišuje tři základní měřené parametry: typ křivky, parametr bederní páteře a sagitální hrudní parametr. Lenke určuje 6 hlavních typů křivek. Jejich rozložení je dáno především lokalizací strukturálních a nestrukturálních, hlavních a vedlejších křivek. Nejčastěji se setkáváme s typem 1, hlavní hrudní křivkou, která je vždy strukturální. Pomocí Lenkeho dělení lze lépe stanovit strukturalitu křivky a určit rozsah plánované operační spondylodézy.