| tisk
úvod > Léčba

Léčba

V rozvaze při typu terapeutického postupu přihlížíme k tíži křivky, věku dítěte a míře možné další progrese křivky. Především je potřeba si uvědomit, že k největší progresi deformity dochází v období nejrychlejšího růstu dítěte. Po dokončení kostního růstu a v dospělosti se progrese křivky pohybuje již maximálně kolem 1–2 stupňů ročně.

Obecné pravidlo na podkladě měření podle velikosti Cobbova úhlu určuje základní terapeutický postup: 


  1. sledování a rehabilitační péče – křivky do 20 stupňů

  2. konzervativní léčba (korzety, LTV) – křivky mezi 20–40 stupni

  3. operační léčba – křivky nad 40 stupňů