| tisk
úvod > Klinika

Klinika

Ortopedická klinika LF MU a FN Brno se věnuje od roku 1978 komplexní diagnostice a konzervativní i operační léčbě skoliotických deformit. Představuje pracoviště s nejdelší tradicí léčby skolióz v ČR a je pro tuto problematiku vedoucím a referenčním pracovištěm v naší republice. Díky dlouholeté spolupráci jejich lékařů s dalšími špičkovými světovými centry jsou na klinice používány nejmodernější trendy v konzervativní i operační léčbě skolióz.

Součástí ortopedické kliniky je Univerzitní centrum pro výzkum skolióz a deformit páteře při lékařské fakultě MU Brno, které se zaměřuje na výzkum skolióz, s jeho klinickou léčebnou aplikaci, edukační činnost v pregraduální i postgraduální výuce a na publikační a přednáškové činnosti.