| tisk
úvod > Klinika > Odborný tým

Odborný tým

Doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
Přednosta ortopedické kliniky
Vedoucí odborného týmu

MUDr. Milan Leznar
Vedoucí oddělení 8A
Zástupce vedoucího odborného týmu

Prof. MUDr. Otto Vlach, DrSc.
Emeritní profesor ortopedické kliniky

Členové odborného týmu

Odb. as. MUDr. Milan Filipovič, Ph.D.
MUDr. Vladimír Tichý
MUDr. Martin Prýmek

MUDr. Petr Horký, CSc.
Pediatr

PhDr. Věra Čoupková
Psycholog ortopedické kliniky

Mgr. Pavlína Brímová
Vrchní sestra ortopedické kliniky

Milada Jakl – Jamborová
staniční sestra oddělení 8A

Ilona Kamenská
Staniční sestra JIP I

Irena Jedonová
Staniční sestra centrálních operačních sálů FN Brno

Mgr. Ondřej Kolařík
vedoucí fyzioterapeut Rehabilitačního oddělení FN Brno

Alžběta Blažková DiS
fyzioterapeut

Jana Hladíková
fyzioterapeut

Martina Hubáčková
fyzioterapeut

Bc. Ivana Radkovcová
fyzioterapeut

Spolupracující lékaři

MUDr. Hana Horálková
Anesteziolog – KARIM LF MU a FN Brno

MUDr. Andrea Šprláková – Puková, Ph.D.
Radiolog – Radiologická klinika LF MU a FN Brno

MUDr. Martin Němec
Neurolog – Neurologická klinika LF MU a FN Brno

MUDr. Petra Praksová
Neurolog – Neurologická klinika LF MU a FN Brno