| tisk
úvod > Skolióza > Neuromuskulární skolióza

Neuromuskulární skolióza

Deformity páteře při neuromus­kulárních onemocněních jsou velmi častým přidruženým postižením a představují zásadně odlišný a komplikovanější terapeutický problém, než postižení páteře tzv. idiopatického charakteru. U těchto deformit je třeba počítat s výraznou progresí deformity, která začíná s počátkem základního onemocnění a pravidelně pokračuje i po skončení kostního růstu. Nejčastěji se setkáváme s dlouhými křivkami, které zasahují přes hrudní a bederní páteř až do pánve. Obliqutia (sešikmení) pánve zapříčiňuje u těchto pacientů nestabilitu sedu.

Neuromuskulární deformity páteře vznikají na podkladě poškození horního či dolního motorického neuronu či jako postižení primárně myogenní. Ve skupině neuropatických lézí s postižením horního motorického neuronu jsou nejčastější deformity u dětské mozkové obrny. Ve skupině s postižením dolního motorického neuronu jsou tyto deformity nejčastěji u pacientů s míšní svalovou atrofií a paralytickou myelomeningocelou. Ve skupině primárně myopatických postižení lze nalézt nejčastěji skoliózy u Duchennovy svalové dystrofie.