| tisk
úvod > Vyšetření > Klinické vyšetření

Klinické vyšetření

Při klinickém vyšetření sledujeme viditelná zakřivení páteře a zachování či porušení symetrie boků.

V předklonu hodnotíme objevená zakřivení a případná paravertebrální navýšení (gibby, “hrby”)

Navýšení měříme pomocí vodováhy a metrického pravítka ve srovnání s druhou stranou nebo pomocí speciálního skoliometru.

Dalším vyšetřením pomocí olovnice spuštěné z vrcholu trnu C7 nebo v případech krčních křivek z occiputu, měříme odklonění této olovnice od gluteální rýhy.

Na základě tohoto měření stanovujeme případnou dekompenzaci páteře jako celku. Obě vyšetření vyjadřujeme v cm. Obdobným způsobem sledujeme porovnání výšky obou ramen a případnou elevaci (vyvýšení) jednoho z nich. Vyšetříme aktivní i pasivní schopnost úklonu na obě strany a současně takto orientačně posuzujeme možnost flexibility deformity.

Součástí klinického vyšetření může být i speciální vyšetření neurologické, často doprovázené klinickou neurofyziologií (emg, eeg, evokované potenciály) a zjištění funkčního stavu kardiopulmonálního aparátu (vitální kapacita plic, echo srdce).