| tisk
úvod > Vyšetření > Anamnéza

Anamnéza

Při odběru anamnézy se zajímáme o osobní i rodinnou anamnézu pacienta, stupeň pohlavního vývoje dítěte a počátek menarché u děvčat. Tento údaj je důležitý vzhledem k nejvýraznější progresi deformity právě v období největšího růstového potenciálu, v období těsně před nástupem menarché. Důležité je také zjistit případné poruchy psychosomatického vývoje dítěte.