| tisk
úvod > Vyšetření > Zobrazovací metody

Zobrazovací metody

Základní zobrazovací metodou jsou rtg snímky na dlouhé formáty celé páteře se zachycením polohy hlavy i pánve. Tyto snímky se zhotovují v předozadní a boční projekci ve stoji pacienta.

Základní vyšetření doplňujeme o úklonové snímky na konvexitu jednotlivých křivek s centrací k jejich vrcholům. Snímky se zhotovují buď aktivní flexí pacienta nebo s pasivním tlakem na vrchol křivky a pomocným tahem trupu.

U paralytických křivek či těžkých křivek doplňujeme tahový snímek v předozadní projekci. Úklonové a tahové snímky vypovídají o flexibilitě deformity a významně napomáhají v předoperačním plánování.

Tíže křivek se určuje měřením Cobbova úhlu na předozadních a bočních projekcích. Cobbův úhel je doplňkovým úhlem ke kolmicím vzneseným z odlehlých krycích ploch koncových obratlů křivky. Sagitální parametr měříme obdobným způsobem na bočních projekcích.

Zachycení pánve na předozadních rtg snímcích je významné pro posouzení obliquity pánve a současně i pro stanovení kostní zralosti, kterou u adolescentních pacientů odečítáme sledováním růstu apofýz iliakálních krist metodou podle Rissera.

Ve všech věkových skupinách můžeme kostní věk stanovit vyšetřením dle Greulicha-Pyleové, tedy porovnáním rtg nálezu levého zápěstí a ruky pacienta s atlasem referenčních obrazů daného věku.

Z dalších zobrazovacích metod je významné připomenout vyšetření magnetickou rezonancí (MRI) či počítačovou tomografií (CT), která používáme v případech kombinovaných poruch s postižením páteřního kanálu či nervových struktur.